Фото - Крупный Турмалин Индиголит 3. 10Ct +380955855588

 
Крупный Турмалин Индиголит 3. 10Ct +380955855588
Gem-Expert Ltd, Эксперт Геммолог, Viland Dannecker

Красота / Beauty2988 x 5312
Крупный Турмалин Индиголит 3. 10Ct +380955855588


2988 x 5312
Крупный Турмалин Индиголит 3. 10Ct +380955855588


2988 x 5312
Крупный Турмалин Индиголит 3. 10Ct +380955855588